Architektura

W zakresie architektury wykonujemy:
(każdy projekt zawiera kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną wraz z projektami branżowymi)

- projekty budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych
- projekty budynków usługowych i biurowych
- projekty budynków gospodarczych, garaży, małej architektury
- inwentaryzacje budowlane
- projekty budowlane zamienne i adaptacje projektów typowych
- projekty elewacji
- wizualizacje

Realizacje